Zavarovalni kraj zavarovanja premičnin


Zavarovanje je veljavno, dokler so stvari v zavarovančevem stanovanju na območju Republike Slovenije, pa tudi, če se prevažajo zaradi preselitve v drugo stanovanje, če se stvari prevažajo v pokritih tovornih vozilih ali vozilih za prevoz stanovanjskih predmetov.

 

Stvari so zavarovane tudi takrat, kadar so v pomožnih prostorih zavarovančevega stanovanja, na podstrešju, v kleti, lopi, garaži ali na terasi.

 

Zavarovanje ne krije škode (razen zaradi ropa), ki nastane:

  • če so zavarovane stvari odnesene iz zavarovančevega stanovanja in to ni opravljeno v zvezi s preselitvijo v drugo stanovanje;
  • če se stvari uporabljajo zunaj zavarovanega stanovanja.

Pomembne povezave