Mešano življenjsko zavarovanje (življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja) - produkti


Generali zavarovalnica - mešano življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja


Izračun:

pošljite nam podatke in poslali vam bomo informativni izračun življenjskega zavarovanja Generali zavarovalnice za primer smrti in doživetja.

 

Življenjsko zavarovanje Generali zavarovalnice za primer smrti in doživetja (s tekočim plačevanjem premije)
Ime:

Priimek:

Spol:
Telefon:
E-naslov:
Leto rojstva:

Naslov (ulica, hišna št., poštna št., kraj):


Osnovno življenjsko zavarovanje Generali zavarovalnice za primer smrti in doživetja (s tekočim plačevanjem premije)
Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu
Trajanje zavarovanja: let

Vpišite znesek premije (obroka) ali zavarovalne vsote (znesek, za katerega želite biti zavarovani) eur
Dinamika plačevanja:


Dodatna zavarovanja Generali zavarovalnice k osnovnemu življenjskemu zavarovanju
(sklenitev zelo priporočljiva in cenovno izjemno ugodna!)

Nezgodna invalidnost                                
 

Nezgodna smrt                                           Faktor: N-kratnik osnovnega zavarovanja

Nezgodna renta
  

Dodaten komentar (neobvezno)


__parser__boolean_attribute_value__parser__ Da, strinjam se s soglasjem (dajem soglasje v skladu z GDPR) za uporabo osebnih podatkov za namen sklepanja zavarovanj (več na povezavi) in s tem dovoljujem uporabo e-naslova za posredovanje izračuna/ponudbe.Kdo / zakaj:

sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti in doživetja Generali zavarovalnice priporočamo zakoncem z nepreskrbljenimi otroci in vsem tistim, ki imajo določene dolgove (kredite). Zavarujemo nevarnost svoje smrti in doživetja. To pomeni, da bo zavarovalnica znesek (zavarovalno vsoto) za katerega smo se zavarovali v primeru naše smrti (ob nastopu zavarovalnega dogodka) izplačala upravičencem, ki smo jih navedli v zavarovalni pogodbi. Prav tako pa nam bo zavarovalnica izplačala zavarovalno vsoto v primeru doživetja, kar pomeni, da ob zavarovanju tudi varčujemo.


Prednosti:

Življenjsko zavarovanje Generali zavarovalnice omogoča (ob izbiri ustreznih zavarovalnih vsot) finančno preskrbljenost družine, otrok in partnerja v primeru smrti zavarovane osebe. V primeru doživetja pa se upravičencu izplača zavarovalna vsota iz naslova varčevanja.


Povezave:
Naložbeno življenjsko zavarovanje - produkti


Naložbeno življenjsko zavarovanje Generali zavarovalnice


Izračun:

pošljite nam podatke in poslali vam bomo informativni izračun naložbenega življenjskega zavarovanja Generali zavarovalnice.

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje Generali zavarovalnice (s tekočim plačevanjem premije)
Ime:

Priimek:

Spol:
Telefon:
E-naslov:
Leto rojstva:

Naslov (ulica, hišna št., poštna št., kraj):


Osnovno naložbeno življenjsko zavarovanje Generali zavarovalnice (s tekočim plačevanjem premije)
Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu
Trajanje zavarovanja: let

Vpišite znesek premije (obroka) eur
Dinamika plačevanja:

  Naložbena politika:
__parser__boolean_attribute_value__parser__

Dodaten komentar (neobvezno)


__parser__boolean_attribute_value__parser__ Da, strinjam se s soglasjem (dajem soglasje v skladu z GDPR) za uporabo osebnih podatkov za namen sklepanja zavarovanj (več na povezavi) in s tem dovoljujem uporabo e-naslova za posredovanje izračuna/ponudbe.Kdo / zakaj:

naložbeno življenjsko zavarovanje Generali zavarovalnice je primerno za osebe, ki jim je poleg zavarovanja za primer smrti ključno predvsem to, da se del zavarovanja, ki je namenjen varčevanju, giblje sorazmerno z gibanjem določenih vrednostnih papirjev oziroma naložbenih portfeljev. Pričakovana donosnost je v tem primeru višja kot pri mešanih življenjskih zavarovanjih brez naložbenega tveganja, zavarovalna vsota za primer smrti pa je v začetnem obdobju precej nižja.


Prednosti:

naložbeno življenjsko zavarovanje Generali zavarovalnice omogoča določitev deleža v naložbah z zajamčenim obrestovanjem. Omogočeno je vlaganje v številne sklade z različno naložbeno politiko. Prav tako je možno prehajanje med skladi in takoimenovano "zaklepanje" že doseženih donosov.


Povezave: