Zavarovanje otrok - dejstva

Zavarovalno kritje (zavarovanje), ki ga moramo zagotoviti našim najmlajšim, mora omogočati, da bodo v primeru nepredvidenih dogodkov spremembe življenjskih navad, doseženega življenjskega standarda in s tem kakovosti življenja družine (iz finančnega vidika) čim manjše. Prepoznati moramo ključne nevarnosti, ki ogrožajo naše najmlajše in katerih uresničitev lahko bistveno vpliva na nadaljnji potek našega in življenja naših otrok.

Priporočena zavarovanja so razvrščena po področjih (življenjsko, nezgodno...) in na način, da so znotraj področja najprej navedena (v splošnem) bolj ustrezna zavarovanja.

 

Življenjsko zavarovanje

 

Nezgodno zavarovanje


Pomembno: pogostost poškodb


Nezgodno zavarovanje

    • Zavarovanje invalidnosti (kolektivno nezgodno zavarovanje predšolskih/šolskih otrok, vključitev k kolektivnemu nezgodnemu zavarovanju staršev, vključitev k družinskim nezgodnim zavarovanjem)


Več v situacije in nasveti.


Pomembne povezave