Nezgodno zavarovanje TOP 400 (24 ur dnevno, kjerkoli) - za posameznika ali družinoIzračun:

Pošljite nam podatke in poslali vam bomo informativni izračun nezgodnega zavarovanja Wiener Städtische TOP 400.


Wiener Städtische nezgodno zavarovanje TOP 400
Ime:

Priimek:

Spol:Rojen/a:
Telefon:
E-naslov:
Poklic:
Naslov (ulica, hišna št., poštna št., kraj):

Wiener Städtische nezgodno zavarovanje TOP 400 - podatki o družinskih članih
Podatki o partnerju:
Ime:
Priimek:

Spol:
Rojen/a:

Poklic:
Podatki o otrocih:
Ime:
Priimek:
Spol:
Rojen/a:
Status:
Ime:
Priimek:
Spol:
Rojen/a:
Status:
Ime:
Priimek:
Spol:
Rojen/a:
Status:
Ime:
Priimek:
Spol:
Rojen/a:
Status:

Wiener Städtische nezgodno zavarovanje TOP 400 - podatki o zavarovalnem kritju
Zavarovalnina se izplača od 1% invalidnosti naprej. Od 25% invalidnosti se zavarovalnina izplačuje progresivno. Za stopnje invalidnosti od 90% se izplača 400% zavarovalne vsote.
Trajna invalidnost kot posledica nezgode

Za zavarovalne vsote nad 50.000 eur se dodatno izplačuje še družinska in vdovska pokojnina.
Nezgodna smrt


Doživljenjska nezgodna renta
Od 50% invalidnosti

                 
  Za stopnje invalidnosti do 49% se izplačuje polovica dogovorjene mesečne rente, od 50% trajne invalidnosti pa se izplačuje celotna dogovorjena mesečna renta.Od 35% invalidnosti

V tujini se izplačilo poveča za 50%.
Bolnišnični dan


Stroški reševanja in prevoza

Za zlom prstov znaša izplačilo 50 eur.
Zlom kosti

Oprostitev plačevanja premije v primeru hujše bolezni ali nezgode
Oprostitev plačevanja premije


Wiener Stadtische nezgodno zavarovanje TOP 400 - podatki o zavarovanju
Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu
Trajanje zav.: 10 let
Dinamika plačevanja:
Pri Wiener Stadtische že imate sklenjeno življenjsko ali premoženjsko zavarovanje:
Da Ne

Dodaten komentar (neobvezno)


 Da, strinjam se s soglasjem (dajem soglasje v skladu z GDPR) za uporabo osebnih podatkov za namen sklepanja zavarovanj (več na povezavi) in s tem dovoljujem uporabo e-naslova za posredovanje izračuna/ponudbe.Kdo / zakaj:

Wiener Stadtische nezgodno zavarovanje TOP 400 je primerno za posameznike in družine, ki si želijo izjemno kakovostno in celovito nezgodno zavarovanje.


Prednosti:

Wiener Stadtische nezgodno zavarovanje TOP 400 vključuje zavarovanje za primer trajne invalidnosti (zavarovalnina se izplača od 1% invalidnosti naprej, od 25% invalidnosti se zavarovalnina izplačuje progresivno, za stopnje invalidnosti od 90% dalje pa se izplača 400% zavarovalne vsote), zavarovanje nezgodne smrti (z možnostjo družinske in vdovske pokojnine), možnost doživljenjske nezgodne invalidnostne rente v višini 1.000 eur mesečno, vključitev kritja bolnišničnih dni (do višine 100 eur) in stroškov reševanja in prevoza ter zavarovalnino za zlom kosti. Prav tako se je mogoče dogovoriti za oprostitev plačevanja premije v primeru bolezni ali nezgode.


Povezave:


Izračunaj / Skleni življenjsko zavarovanje on-line - splošno!


Življenjsko zavarovanje Wiener Stadtische - naročite si svetovanje!


Življenjsko zavarovanje


Pomembne povezave